LIDER

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące „LIDER”
w Częstochowie jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. 
W ramach MLO Lider są prowadzone klasy typowo ogólnokształcące oraz klasy mundurowe o charakterze policyjnym i pożarniczym.


Naszym głównym celem jest wykształcenie absolwentów optymalnie przygotowanych do podjęcia studiów wyższych na dowolnym kierunku. Od lat cieszymy się wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych.

Jesteśmy jedyną szkołą w województwie śląskim posiadającą własną strzelnicę bojową, do której uczniowie naszego liceum mają bezpłatny dostęp przez cały rok szkolny. Nasza strzelnica jest dopuszczona nie tylko do strzelań pneumatycznych, strzelamy również z pistoletów, pistoletów maszynowych, karabinów oraz strzelb gładkolufowych tzw. shotgun.

Uczniowie wszystkich klas ukończą kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej. 


 
Przedmioty rozszerzone:
- geografia
- wiedza o społeczeństwie
- język angielski

Języki obce
Pierwszy język obcy: angielski (od podstaw, 5h/5h/5h),
Drugi język obcy: niemiecki (od podstaw, 2h/2h/2h).

Zapraszamy do nas:

- kształcimy w miłej, przyjaznej atmosferze,
- zatrudniamy najwyższej klasy nauczycieli zajęć ogólnych i specjalistycznych,
- umożliwiamy kontakt z policją, strażą pożarną,
- czesne wynosi 180 zł miesięcznie.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego